School & Jobs
event 2017

School & Jobs bedrijfsbezoeken op 31 oktober 2017

 

Op dinsdagmiddag 31 oktober a.s. gaan 240 vierdejaars VMBO leerlingen van Helicon, Pantarijn en Van Lodenstein College op bezoek bij bedrijven. Dit is in het kader van hun loopbaanoriëntatie en vervolgstudiekeuze. In juni gingen deze leerlingen als derdejaars ook al naar bedrijven en verschillende van hen hebben tevens stages gelopen. Elke ervaring in een werkpraktijk geeft leerlingen de kans om erachter te komen welk type werk bij hen past. Met een goede voorbereiding en reflectie na afloop komt het leren over hun beroepsidentiteit op gang. Zo kunnen zij in de komende maanden een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding.

 

In september ’17 gaven de leerlingen hun voorkeur aan voor een beroep of functie uit ruim negentig beroepen. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd: zorg voor mens en dier, voeding en vitaliteit, water- en natuurbeheer, alle soorten techniek: van metaal, bouw, landbouwmechanisatie tot ICT. Ook fruitteelt, boomteelt, akkerbouw en veehouderij, creatief ontwerp, handel en economie en wetenschappelijk onderzoek. De School & Jobs organisatie zoekt voor elke leerling een passend bedrijf of organisatie. Dat gebeurt in de wijde regio van gemeente Neder-Betuwe, van Dodewaard tot Zoelen, met uitstapjes naar Nijmegen of Tiel. Soms alleen maar vaak in groepjes van twee tot zes leerlingen met of zonder begeleiding zwermen de leerlingen uit naar bedrijven. Ze komen terug met nieuwe ervaringen, vaak enthousiast en altijd een stukje wijzer.

 

School & Jobs wordt georganiseerd door de OVNB, drie scholen en gemeente Neder-Betuwe met als doel om jonge mensen zich beter te laten oriënteren op de arbeidsmarkt in de eigen omgeving en in de regio. Dit jaar verleent Rabo West Betuwe via haar Stimuleringsfonds extra ondersteuning aan School & Jobs.

 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u terecht bij Jan Heeres (06-280 43 751 of jan.heeres@btechs.nl), Wilma de Wolf (06-278 32 61 of wilma.dewolf@btechs.nl), de decanen of andere contactpersonen van de scholen of de OVNB (www.ovnb.nl).

 

School & Jobs

Stap voor stap naar een betere samenwerking tussen scholen en bedrijven!

 

Rabobank West Betuwe

 

Rabobank West Betuwe draagt graag bij aan een betere economische, sociale en culturele omgeving. Jaarlijks maken ze budget vrij voor meer ondersteuning ter bevordering van de leefbaarheid in de
kernen hun werkgebied. Dit gebeurt door ‘Een aandeel in de Betuwe’.

 

De bank steunt via het Coöperatief Stimuleringsfonds ook grotere impactvolle projecten die de regionale economie, innovatie en duurzaamheid bevorderen. Verder van huis ondersteunt Rabo projecten via ‘Rabo Share4more’ en de ‘Rabo Foundation’.

www.rabowestbetuweleden.nl

 

Project School & Jobs Neder-Betuwe van start

 

Op maandag 12 juni jl. vond de aftrap plaats van het unieke project School & Jobs bij Van Eck & Oosterink Communicatieregisseurs in Dodewaard. Dit project zorgt voor gestructureerde en gecoördineerde bedrijfsbezoeken door leerlingen voor hun loopbaanoriëntatie van de drie middelbare scholen in Kesteren, Helicon, Pantarijn en Van Lodenstein College. De leerlingen bezoeken de aan het project deelnemende bedrijven in Kesteren en omgeving. Het is een unieke samenwerking tussen drie scholen en Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe (OVNB), die voordelen heeft voor leerlingen, scholen en bedrijfsleven. De leerlingen maken kennis met hun mogelijk toekomstige werkgevers en ondernemers met potentiële werknemers. Bovendien versterkt het initiatief de samenwerking tussen de drie scholen.

 

Om dit financieel mede mogelijk te maken, overhandigde Peter van Schenkhof namens het Coöperatief Stimuleringsfonds van Rabobank West Betuwe een cheque aan de directieleden van de School & Jobs scholen. Dat gebeurde in aanwezigheid van leerlingen die op dat moment een bezoek brachten aan Van Eck & Oosterink. Ook projectleider Jan Heeres was als begeleider van het groepje leerlingen bij de bijeenkomst aanwezig. Het School & Jobs project trekt inmiddels ook belangstelling vanuit andere regio’s, die daarmee ook aan de slag willen.

 


Direct na de ontvangst van de Rabo cheque gingen de leerlingen met de Van Eck & Oosterink medewerkers aan het werk. Eerst even voor de foto poseren met van links naar rechts:

Maren van Leijen (Pantarijn), Thereria van der Geer en Dianne Kroon (Van Lodenstein), Peter van Schenkhof (Rabo), Henk van Eckeveld (Van Lodenstein directeur), René van Eck (OVNB voorzitter), Otto Wijma (Pantarijn directeur), Lisa Brons (Helicon), Jan Heeres (School & Jobs), Siska van der Kooi (Helicon directeur) en Sophia Brink (Helicon).

 

Foto: Henk Bolt, rechten-vrij te gebruiken

Informatie

 

 

 

Namens de deelnemende scholen:

Simone Dorlandt, accountmanager Helicon VMBO Kesteren

s.dorlandt@helicon.nl 0488-481310

school-jobs-poppetje

Voor scholen en ondernemers

Door scholen die met hun onderwijs aansluiting zoeken bij bedrijven en instellingen.

Voor ondernemers die goed opgeleide jongeren belangrijk vinden.

Het event wordt georganiseerd door:

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van vmbo (incl. lwoo) tot en met vwo.

Lees meer ›

Helicon VMBO Kesteren is een school die van betekenis wil zijn voor de vmbo leerling van alle leerwegen (Basis, Kader, Gemengd en Theoretisch).

Lees meer ›

Pantarijn is een veelkleurige scholengemeenschap met tal van opleidingsmogelijkheden: van praktijkonderwijs tot en met vwo/gymnasium.

Lees meer ›

De Ondernemers Vereniging Neder Betuwe vindt het belangrijk dat jongeren goed worden opgeleid en dat het onderwijs bovendien aansluit op de praktijk.

Lees meer ›
Rabobank-West-Betuwe_FC_2010-(1)

Rabobank West Betuwe draagt graag bij aan een betere economische, sociale en culturele omgeving.

Lees meer ›

Contact

Helicon VMBO

Jan Heeres

06 – 280 43 751

Industrieweg 4

4041 CR Kesteren