Rehobothschool Ochten – basisschool

  • Zorg (medisch) voor Mens en Dier

0.00

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze leerkrachten worden geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel en zijn daarmee een voorbeeld.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers en de grondslag en de doelstelling van onze stichting en dus ook van onze school respecteren (tenzij het school-ondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Wissen