Home

School & Jobs

event 11 juni 2024

Schrijf je in

Schrijf je in voor event

bekijk alle jobs

Deelnemende bedrijven

bekijk alle locaties

Wie, wat en waar

bekijk scholen

School & Jobs event 11 juni 2024

Dinsdagmorgen 11 juni 2024 is de datum voor bedrijfsbezoeken van derdejaars VMBO leerlingen uit Kesteren. Het gaat nu om ca. 125 vierdejaars VMBO TL/GL leerlingen van de drie VO scholen in Kesteren. We gaan op bezoek bij een kleine vijftig bedrijven of organisaties in Neder-Betuwe en omgeving.

Voorbereiding in mentorles(sen) op school

De projectleiders benaderen werkgevers met de vraag of leerlingen voor hun beroepsoriëntatie langs mogen komen. Deze informatie gaat via decanen en mentoren naar de leerlingen. In de mentorlessen bereiden ze zich voor op het bezoek door meer informatie over het beroep en bedrijf op te zoeken en hierover vragen te formuleren. Dit gebeurt onder leiding van hun mentor/coach en is een stap in het proces om een passende keuze te maken.

Negende School & Jobs event met regionale bedrijven

Eind van het schooljaar is de negende ronde School & Jobs bedrijfsbezoeken waarin Van Lodenstein College, Pantarijn, Yuverta en OVNB samenwerken. Deze in 2015 gestarte samenwerking wordt mede ondersteund door de gemeente Neder-Betuwe.
Ruim 100 bedrijven verleenden medewerking aan deze beroepsoriëntatie van leerlingen en een aantal bedrijven ontving alle voorgaande zeven keren leerlingen.

Leren over grenzen

De unieke samenwerking tussen drie VMBO scholen helpt leerlingen bij het maken van keuzes in een complexe maatschappij. Het brengt mooie leerervaringen boven tussen scholen onderling en tussen school en bedrijf. Niet alleen leerlingen ontdekken en leren van de School & Jobs bedrijfsbezoeken maar ook voor decanen, mentoren/ coaches, begeleiders en ondernemers helpt het bij hun professionalisering.