Ondernemers Vereniging Neder Betuwe

Ondernemers Vereniging Neder Betuwe

De Ondernemers Vereniging Neder Betuwe vindt het belangrijk dat jongeren goed worden opgeleid en dat het onderwijs bovendien aansluit op de praktijk. Het initiatief van Helicon Kesteren, het Van Lodenstein College en het Pantarijn om ondernemers voor te lichten over de geweldige kansen die de nieuwe onderwijsmethode biedt, juichen we dan ook van harte toe.
Ook de Gemeente Neder Betuwe stimuleert de samenwerking om jonge mensen aantrekkelijk onderwijs en goede loopbaanoriëntatie te bieden. Dit slaagt echter alleen wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen door elkaar te leren kennen en spreken.

In het bijzonder roept de OVNB regionale ondernemers op om actief deel te nemen zodat hun inbreng kan worden meegenomen bij de invulling van keuzevakken. Op deze manier sluit straks het onderwijs beter aan bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.