Van Lodenstein College

Van Lodenstein College

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van vmbo (incl. lwoo) tot en met vwo. Naast de algemene onderwijstaken geeft de school ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. De wereld van het onderwijs is volop in beweging. Het is de wereld waarin pubers uitgroeien tot jongvolwassenen, de omgeving waarin jonge persoonlijkheden worden gevormd. Het Van Lodenstein College werkt voortdurend aan verbetering van die omgeving. Aan nieuwe organisatievormen, lesmethoden en onderwijsstructuren.

Met als doel: jonge mensen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Daarnaast worden de leerlingen opgeleid voor de maatschappij van nu, tot christelijk burgerschap. Dat burgerschap heeft als uitgangspunt: leven tot eer van God en tot nut en welzijn van onze naaste. Daarom is het ons doel onderwijs te geven dat goed is voor nu én later, tot over de grenzen van de tijd heen.