Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe ijvert voor een sterke economie en faciliteert ondernemers hierbij waar mogelijk. Het gaat goed met de industrie en de gezondheidszorg; deze sectoren groeien hard en bieden veel nieuwe banen. Ook zijn zakelijke dienstverlening en detailhandel belangrijke sectoren met banen voor veel mensen en voor de vitaliteit van de kernen.

Als plattelandsgemeente legt Neder-Betuwe ook een belangrijk accent op de agrarische sector en vooral op de laanboomteelt. Voor de continuïteit van de economische groei, is een goede relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk voor een sterk potentieel van (toekomstige) werknemers en ondernemers. Daarom ondersteunt de gemeente ook graag School & Jobs omdat deze een mooie samenwerking bevordert tussen de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Neder-Betuwe en ondernemers die zijn verenigd in Ondernemersvereniging Neder-Betuwe.