Ankerzorg Neder-Betuwe

  • Zorg (medisch) voor Mens en Dier

0.00

Zorgcentrum Anker heeft middenin de prachtige Betuwe twee zorglocaties:
Locatie Anker – Kesteren
Locatie Avondrust – Opheusden
Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wij bieden professionele en liefdevolle zorg. Dit doen wij vanuit een zorgvisie die verankerd is in het het Woord van God.

Wissen