KDV Blossom Ochten

  • Zorg (medisch) voor Mens en Dier

0.00

Ons Team
Samen met ons professionele team van pedagogisch medewerkers zorgen wij voor uw kind(eren). Ieder medewerkster heeft passie voor kinderen en is vakkundig opgeleid. Wij zetten ons er 100% voor in om uw kind thuis te laten voelen bij Blossom.
Kinderdagverblijf Blossom in Ochten heeft een christelijke identiteit. Natuurlijk zijn kinderen met een andere of geen religie net zo welkom! Samen lezen we dagelijks uit de kinderbijbel, bidden en danken we voor het eten. Ook zullen we zo nu en dan met Bijbelse thema’s aan de gang gaan.

Wissen